Изделие: Коледни рекламни материали 2019 г за Министерство на земеделието, храните и горите - България

www.mzh.government.bg


Информация


Корпоративният подарък – жест на уважение и внимание към Вашите бизнес партньори или служители!
Фирмената идентичност, представена чрез персонализирани календари и сувенири изгражда доверие към Вас, към Вашата марка и бизнес стратегия!
Богатото разнообразие от рекламни подаръци и нашите възможности и идеи за брандиране ще помогнат да покажете личното си отношение към Вашите партньори, клиенти и служители.
Всеки подарък е послание…