Фотография

Slide_06

Фотографията е умение, забавление и изкуство. Да запазим и предадем себе си за бъдещите поколения, да предадем красотата на мига около себе си, да запазим един спомен, към който да се върнем по-късно, да твори човек, който не е художник… това е фотографията. Тя не притежава дата, тя не е част от времето, тя е отвъд него.Фотографията е процес на създаване на изображения на реални обекти с помощта на светлината. Тя е едновременно теория, техники и методи на съхраняване на видими образи и клон от графичните изкуства, използващ тези техники като средство.


Техническа база и възможности
Текст 1

Продуктова и портретна фотография

  • Фото студио

    Текст 1
  • Печат на различни носители

    Текст 2
  • Обработка и реставрация

    Текст 3