Изделие: Брошура формат А4 сгъната на 3 за Yaht club гр. Видин

Оформление: Дизайн и предпечат

Довършителни процеси: Лак, сгъване и рязане

Печатна форма: 50х70см

Изделие: Книга Природосъобразни рецепти

Автор: Албена Дамянова

Изделие: Печатни рекламни материали за Лайънс клуб град Видин

Кампания: Поход срещу диабета за набиране на средства в помощ на децата болни от диабет.

 


Информация

 Полиграфията е отрасъл от промишлеността, който обхваща различните начини за печатно размножаване на текст и илюстрация. Продуктите на полиграфията са навсякъде около нас.Резултатите от производство на печатни продукти са достъпни в офиса, у дома, на улицата. Това са брошури, вестници и списания, плакати и банери, картички и покани, визитки и др.